FAQ: Vaker voorkomende storingen & problemen

Veel gestelde vragen & antwoorden over vaker voorkomende camperproblemen.
Raadpleeg ook altijd de handleiding van het betreffende product.
U kunt kiezen uit de volgende categorieën storingen:

Gas | Water | Elektra | Koelkast | Boiler/Kachel | Satelliet schotel | Levelsysteem

Geeft onderstaande informatie en de handleiding geen oplossing? Neem dan contact met ons op.
Zijn wij gesloten of kunt u ons niet bereiken? Klanten kunnen voor spoedgevallen een contactverzoek achterlaten.
Voor noodnummers van fabrikanten, zowel onderstel, camperbouwer als accessoires kijkt u hier.

Gas

(Gas – Storing A) Ik krijg geen gas in mijn camper?
1. controleer of de gasflessen gevuld zijn
2. controleer op de gasflessen open staan
3. controleer, indien aanwezig, of de DuoControl (automatische omschakeling gasflessen) op de juiste fles ingesteld staat
4. druk, indien aanwezig, de knop van de slangbreukbeveiliging in (zwart/groen knopje aan het uiteinde van de slang waar deze op de fles zit)
5. druk, indien aanwezig, de CrashSensor in (nieuwere versie: geel pinnetje op zwart blok onder gasregelaar / oudere versie: groen palletje in pijpje onder de aluminium-kleurige gasregelaar)
6. controleer of alle gaskranen (meestal 3 stuk) binnen in de camper open staan; bedien deze eventueel een aantal keren om zeker te weten dat deze ‘open’ staan/gaan
7. controleer of slechts 1 apparaat geen gas krijgt of dat alle apparaten geen gas krijgen
8. controleer of de vlammen van de kookplaat mooi blauw zijn… een slechte vlam op alle pitten van de kookplaat kan duiden op vervuild gas, vervuilde gasfilters (vooral bij LPG, indien aanwezig) of slechte gasdruk (defecte gasregelaar).

(Gas – Storing B) Ik heb gasproblemen met mijn koelkast?
1. zie categorie ‘koelkast’

(Gas – Storing C) Ik heb gasproblemen met mijn boiler/kachel?
1. zie categorie ‘boiler/kachel’

Water

(Water – Storing A) Ik krijg geen water in mijn camper?
1. zorg dat de schoon- & vuilwatertank dicht staat
2. zorg dat de vorstbeveiliging (voor zover aanwezig) geactiveerd is* (lukt dit niet, zie storing ‘Water- Storing D’) (Bij ALDE-systemen zie ‘*’ onderstaand).
3. zorg dat eventueel aanwezige aftappluggen dicht staan (raadpleeg handleiding of deze aanwezig zijn en waar deze zitten, dit verschilt per camper)
4. vul de schoonwatertank
5. zet de waterpomp aan op uw boordpaneel
6. zet alle kranen open op koud water tot er een continue straal water is
7. zet alle kranen open op warm warm tot er een continue straal water is (dit duurt langer)
8. vergeet indien aanwezig ook de buitendouche niet
* ALDE-systemen hebben veelal geen vorstbeveiliging. De ruimte waarin de vorstbeveiliging zich bevind met minimaal 7′ graden zijn. Is het te koud, zet dan eerst de kachel aan voordat u de watertank vult. Bij moderne campers kunt u de kachel aanzetten zonder dat er water in de boiler zit

(Water – Storing B) Er loopt water onder mijn camper vandaan zodra ik de waterpomp aanzet en/of een kraan gebruik.
1. Controleer punt 2 en 3 uit bovenstaand artikel

(Water – Storing C) Mijn kraan werkt niet
1. Controleer (indien aanwezig) of de waterpompschakelaar op het boordpaneel ingeschakeld is.
2. Indien u een dompelpomp heeft (waterpomp welke ín de watertank hangt) en geen enkele kraan werkt (en er loop geen water onder de camper weg): controleer of u de pomp hoort lopen (zoemen). Zo niet controleer de zekering van de waterpomp. Zo wel, vermoedelijk is de waterpomp defect. Loopt er tijdens het gebruik van de kraan water onder de camper weg, zie dan storing ‘Water: A’ punt 2+3. Werkt slechts één kraan niet, maar andere kranen wel: dan is vermoedelijk de micro-schakelaar in de kraan (welke de pomp aanstuurt) defect. In veel gevallen zal de kraan dan vervangen moeten worden.
3. Indien u een externe drukpomp heeft (waterpomp welke buiten de watertank gemonteerd is) en u krijgt geen water uit de kraan (en er loopt geen water onder de camper uit). Controleer of u de pomp hoort lopen (‘pruttelen’). Indien dat niet het geval is controleer de zekering. Indien u de pomp wél hoort lopen, controleer (indien aanwezig) op het glazen filterhuis op de pomp niet gescheurd is. Indien dat niet het geval is, is de pomp mogelijk defect. Loopt er tijdens het gebruik van de pomp water onder de camper weg, zie dan storing ‘Water- Storing A’ punt 2+3. In een uitzonderlijk geval maakt een externe drukpomp tóch gebruik van de micro-schakelaars in de kranen om de pomp te activeren. Werkt slechts één kraan niet, maar andere kranen wel: dan is vermoedelijk de micro-schakelaar in de kraan (welke de pomp aanstuurt) defect. In veel gevallen zal de kraan dan vervangen moeten worden.

(Water – Storing D) Mijn vorstbeveiliging blijft niet hangen/geactiveerd
1. Indien uw vorstbeveiliging direct na het inschakelen weer uitschakelt kan dat duidelijk op 3 mogelijke problemen: a) de temperatuur bij de vorstbeveiliging is te laag (<5~7’C), zet de kachel aan om de temperatuur in de camper boven de 10’C te bengen. b) uw boordaccuspanning is te laag. c) de vorstbeveiliging is defect

Elektra

(Elektra – Storing A) Ik krijg totaal geen stroom (12V) in mijn camper.
1. Controleer of de massaschakelaar van de boordaccu ingeschakeld is.
2. Controleer de aarlekschakelaar
3. Controleer de hoofdzekering welke in de nabijheid van de boordaccu’s geplaatst is (zie handleiding, veelal 40A zekering)
4. Controleer of het boordpaneel aan staat/voeding krijgt (is dat niet het geval, zie storing ‘Elektra – Storing C’.)
5. Indien de accu leeg is, zet de camper aan walstroom of laad de motor lopen om de accu bij te laden.

(Elektra – Storing B) Ik krijg geen stroom (12V) op een deel van de elektra-groep van mijn camper.
1. Controleer de zekering van de betreffende groep (zie handleiding)

(Elektra – Storing C) Mijn boordpaneel werkt niet.
1. Indien het boordpaneel wel voeding krijgt (verlichting display boordpaneel gaat bijvoorbeeld kortstondig branden), maar niet te bedienen is, dan kunt u het boordpaneel resetten door deze enkele minuten spanningsloos te maken. Dit kan op twee manieren: (1) demonteer het boordpaneel en verwijder de voedingskabel voor enkele minuten. (2) Maak de camper spanningsloos door de boordaccu uit te schakelen (massaschakelaar) en eventueel aanwezige andere stroomgeneratoren (zoals zonnepanelen) uit te schakelen (zonnepanelen kunt u eventueel afdekken).
2. Indien het boordpaneel geen voeding krijgt, zie stappen onder storing ‘Elektra – Storing B’

(Elektra- Storing D) Een elektrisch apparaat werkt niet.
1. Controleer de zekering van het betreffende apparaat (zie handleiding)
2. Probeer indien mogelijk het apparaat of bedieningspaneel te resetten (zie handleiding)

(Elektra – Storing E) Ik heb geen 230V in mijn camper.
1. Probeer er zeker van te zijn dat er wel 230V vanuit de stroompaal beschikbaar is door te controleren of uw boordpaneel de melding ‘walstroom’ aangeeft (vaak een symbooltje van een stekkertje). Indien uw boordpaneel geen 230V registreert geeft de betreffende stroompaal waarschijnlijk geen 230V (of minder dan 230V).
2. Controleer aardlekschakelaar en zekeringen (zie handleiding)
3. Controleer of er geen intern defect is in uw stroomkabel door een andere kabel te proberen
3. Controleer of uw lader ingeschakeld staat (raadpleeg handleiding)

(Elektra – Storing F) Auto wil niet starten (startaccu leeg)
1. Probeer de camper op walstroom te zetten om zo de boordaccu bij te laden (afhankelijke van in hoeverre de accu leeg is kan het opladen enkele uren in beslag nemen).
2. Zorg dat de media-schakelaar uit staat (indien aanwezig), met de media-schakelaar overbrugt u vaak de contactslot, maar de voeding van de radio loopt in veel gevallen nog altijd via de startaccu!
3. Voor het overstarten van de motor, raadpleeg de handleiding

Koelkast

(Koelkast – Storing A) Mijn koelkast blijft piepen, maar geeft geen storing aan.
1. Controleer op de deur van de koelkast/vriezer goed sluit
2. Controleer of de ‘deurverklikker’ stopt als u deze zelf handmatig indrukt (soms maakt deze geen goed contact op de haak van de deur zelf)

(Koelkast – Storing B) Mijn koelkast blijft een storing aangeven. (absorptiekoelkast)
1. Probeer de storing te resetten (raadpleeg handleiding). Alleen de koelkast AAN en UIT zetten is veelal NIET voldoende om de storing te resetten.
2. Zet de koelkast handmatig op een andere energiebron (230V alleen bij walstroom, 12V alleen bij lopende motor) om te kijken of de storing zich alleen voortdoet op één energiebron of alle energiebronnen. (absorptiekoelkast)

(Koelkast – Storing C) Mijn koelkast wil niet aan op GAS (absorptiekoelkast)
1. Controleer of uw koelkast daadwerkelijk gas krijgt (zie storing ‘Gas – Storing A’ op deze pagina).
2.. Controleer of u de koelkast bij een omschakelen naar gas wel hoort ontsteken (tikkend geluid bij het onderste koelkast rooster), ontsteekt (tikt) de koelkast niet, dan is er waarschijnlijk een probleem met (de aansturing van) de ontsteking.
3.. Probeer de storing te resetten (raadpleeg handleiding). Alleen de koelkast AAN en UIT zetten is veelal NIET voldoende om de storing te resetten. Wanneer u een nieuwe gasfles heeft aangesloten kan het voorkomen dat u de koelkast een aantal keer moet resetten om lucht uit de gasleiding te krijgen. Heeft u een oven, zet dan de oven aan om dit proces te versnellen.
4.. Zet de koelkast handmatig op een andere energiebron (230V alleen bij walstroom, 12V alleen bij lopende motor) om te kijken of de storing zich alleen voortdoet op één energiebron of alle energiebronnen.
5.. Op grote hoogten waar er ijle lucht is kan het zijn de de lucht te ijl is voor een goede ontbranding.

(Koelkast – Storing D) Mijn koelkast wil niet aan (blijven) op ELEKTRA (absorptiekoelkast)
1. Controleer of uw koelkast daadwerkelijk stroom krijgt. Werkt het bedieningspaneel, dan krijgt de koelkast in ieder geval 12V. Heeft u elders in de camper wél 230V (zonder omvormer), dan zou de koelkast ‘in principe’ ook 230V moeten krijgen (indien dat niet het geval is, zie storing ‘Elektra- Storing E’ op deze pagina).
2. Probeer de storing te resetten (raadpleeg handleiding). Alleen de koelkast AAN en UIT zetten is veelal NIET voldoende om de storing te resetten. Een koelkast moet 230V krijgen. Een slecht stroomnetwerk of slechte kabel kan er voor zorgen dat de koelkast niet (goed) op 230V werkt wanneer deze bijvoorbeeld maar (tijdelijk) 210V krijgt.
3. Zet de koelkast handmatig op een andere energiebron (230V alleen bij walstroom, 12V alleen bij lopende motor) om te kijken of de storing zich alleen voortdoet op één energiebron of alle energiebronnen.

(Koelkast – Storing E) Mijn koelkast wil niet aan / koelt niet op 12V (absorptiekoelkast)
1. Let op, een AES-koelkast (automatische energiebron selectie) zal pas na een veiligheidsperiode van pl.mn. 20 minuten van gas naar 12V omschakelen. (Van 230V naar 12V zou wel direct moeten werken)
2. Controleer of de motor loopt (een absorptiekoelkast werkt alleen op 12V bij lopende motor)
3. Controleer of uw elektrische opstaptrede automatisch intrek of de zoemer gaat piepen, wanneer dit niet werkt ligt de oorzaak waarschijnlijk aan het 12V signaal wat word aangestuurd vanuit de motor (D+ signaal), controleer de D+ zekering (raadpleeg handleiding van de camperfabrikant)
4. Een absorptiekoelkast werkt (in tegenstelling tot een compressorkoelkast) alleen op 12V met een draaiende motor. Het koelvermogen op 12V is een stuk minder dan op gas/230V. Zorg daarom dat uw koelkast reeds voorgekoeld is u voordat u (met de koelkast op 12V) gaat rijden. Beschikt uw camper over een gasregelaar met CrashSensor, dan kunt u bij hoge temperaturen de koelkast tijdens het rijden beter manueel op gas zetten.

(Koelkast – Storing F) Mijn koelkast maakt een brommend geluid (compressorkoelkast).
1. Zet de koelkast op nachtstand (zie handleiding)

(Koelkast – Storing G) Mijn koelkast koelt niet, maar geeft evengoed geen storing aan. (absorptiekoelkast)
1. Zorg dat de camper waterpas staat. Wanneer de camper erg schuin staat (of recent gestaan heeft) kan de koelfunctie verminderen.
2. Indien de koelkast lijkt te werken, geen storing aangeeft, maar toch niet koelt is mogelijk de aggregaat defect. Raadpleeg uw dealer.
3. Is het extreem warm? Dan kan het voorkomen dat de koelkast juist beter functioneert wanneer u het koelniveau een stand lager zet. Heeft u walstroom, zet de koelkast dan op 230V. U kunt ook overwegen extra koelkastventilatoren achter de koelkast te plaatsen voor extra koeling bij hoge temperaturen.

Boiler / Kachel (Truma)

(Boiler/Kachel Truma – Storing A) Mijn boiler/kachel geeft een storing aan (Truma CP-Plus)
1. In de handleiding van het Truma CP-Plus paneel kunt u de betekenis van de storingscodes en mogelijke oplossingen terugvinden. Raadpleeg de betreffende handleiding.
2. De storing resetten doet u door met de draaiknop in het hoofdmenu naar het gevarendriehoekje onderaan in het scherm te gaan en de knop in te drukken. De storingscode verschijnt nu op uw scherm, bijvoorbeeld ‘E517H’. Druk nu 2x op de knop, de storing word gewist en de boiler/kachel tracht opnieuw op te starten. U kunt de storing meermaals resetten. Wanneer u de storing enkele malen achter elkaar wist, zal na een x-aantal pogingen de storingscode gaan knipperen na het resetten. BELANGRIJK, laat het bedieningspaneel tijdens het knipperen van de storingscode ongemoeid, het systeem krijgt nu een harde-reset.
3. Heeft u een nieuwe gasfles aangesloten, dan kan het zijn dat u enkele keren een gasstoring moet wissen, omdat er nog lucht in de leiding zit.

(Boiler/Kachel Truma – Storing B) Mijn kachel blijft maximaal blazen, ondanks ingestelde temperatuur (Truma CP-Plus)
1. Vermoedelijk heeft u de ventilator manueel op de maximale stand gezet. Ga in het hoofdmenu van het bedieningspaneel naar de ventilator (rechts-boven) en stel deze in. Wanneer u de kachel niet aan heeft staan kunt u via ditzelfde menu de ventilator manueel lucht laten circuleren in 10 verschillende standen.

Boiler/Kachel Truma – Storing C) Mijn vorstbeveiliging blijft niet hangen/geactiveerd
1. Zie storing ‘Water – Storing D’

Boiler/ Kachel (ALDE)

(Boiler/Kachel ALDE – Storing A) Mijn boiler/kachel werkt niet (goed)
1. In tegenstelling tot de meest gebruikte TRUMA verwarmingssystemen dient u bij een ALDE systeem, nadat u de gewenste boiler-/verwarmingstand ingesteld heeft, separaat nog een energiebron te selecteren. Vergeet daarom niet de energiebron gas of walstroom te activeren. Welke Wattage-walstroom u kunt benutten hangt af van het beschikbare amperage op uw kampeerplek. (raadpleeg handleiding). Voor gasproblemen met de boiler/kachel, zie storingen in categorie ‘gas’. voor waterproblemen m.b.t. de boiler zie storingen in categorie ‘water’.
2. Verwarmt de ALDE matig? De duur tot een ALDE vloeistofverwarming (na opstarten) warmte afgeeft is veel langer dan van een TRUMA luchtcirculatiesysteem. Wanneer u alleen elektra als energiebron gebruikt (met name op de laagste stand) is het verwarmingsvermogen van de boiler- en kachelfunctie beperkt. Controleer (indien aanwezig) of de motorwarmtewisselaar niet geactiveerd is (raadpleeg handleiding). Controleer ook of er voldoende vloeistof in het ALDE-reservoir aanwezig is. (raadpleeg handleiding).

Satellietschotel

(Satellietschotel – Storing A) Mijn schotel vindt de satelliet niet.
1. Zorg dat de schotel vrij zicht heeft (bomen en grote gebouwen kunnen het signaal verstoren).
2. In een uitzonderlijk geval kan het helpen de camper enkele graden te draaien
3. Mogelijk dient de schotel voorzien te worden van nieuwe software of dient de zenderlijst opnieuw ingeladen te worden (raadpleeg handleiding).

(Satellietschotel – Storing B) Ik krijg de foutmelding ‘Scramble Channel’
1. U heeft geen rechten tot het kijken van deze zender. Mogelijk dient uw smartcard geheractiveerd te worden, raadpleeg daarvoor Canal Digital

(Satellietschotel – Storing C) Mijn schotel werkt niet meer/klap niet meer in/uit.
1. Zorg dat de schotel vrij kan bewegen, dus niet tegen takken aan komt, ernstig vervuild is of vastgevroren is. Voorkom dat de schotel blootgesteld wordt aan harde wind.
2. Verwijder de zekering op de besturingsunit van de schotel en maak deze enkele minuten spanningsloos (massaschakelaar uit, zekering besturingsunit verwijderen, wasltroom afkoppelen, zonnepanelen uitschakelen/bedekken), zodat deze zichzelf reset.
3. Indien de schotel omhoog staat en onder geen enkele omstandigheid omlaag wil, kunt u de bouten van de spiegel op het dak voorzichting losdraaien, de spiegel laten zakken, en daarna weer stevig aandraaien (spiegel moet in rijrichting liggen tijdens het rijden). Eventueel kunt u de spiegel verwijderen wanneer deze niet in rijrichting ligt.

Levelsysteem E&P

(Levelsysteem – Storing A) Mijn afstandbediening (uitneembaar) reageert niet meer
1. Mogelijk is de batterij leeg of heeft deze niet goed in de houder gezeten. Plaats de afstandbediening in de houder en laat deze enkele uren opladen voordat u het levelsysteem gebruikt. Indien u het levelsysteem bedient via een afstandbediening met een te lege batterij kan deze uitvallen tijdens het sturen van het commando, waardoor problemen kunnen onstaan.
2. Indien het bedieningspaneel niet werkt of er een andere storing is, dan kunt u het levelsysteem intrekken door de twee kleine knopjes in de houder (achter het uitneembare display) te bedienen (raadpleeg handleiding). Geadviseerd word het levelsysteem na het intrekken via de noodprocedure niet meer te bedienen en uw dealer te raadplaegen.

Download Brochures

Download nu direct de laatste Bochures & Prijslijsten van Knaus & Carthago. Hoe ziet uw ideale camper er uit?

    Bekijk aanbod online
    Laat je inspireren!
    some